Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn giai đoạn 2013 - 2017 ()

        Ngày 01/12/2016, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn giai đoạn 2013 - 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, đồng chí Lê Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn.

 

Đ/c Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc 
phát biểu ý kiến tại Hội nghị

        Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định góp phần bảo vệ, chăm lo và hỗ trợ đời sống vật chất đồng thời, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cải thiện dân trí đối với người dân, thanh thiếu nhi tại các vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Qua các hoạt động góp phần khẳng định và nâng cao trách nhiệm và vai trò của hai cơ quan trong việc cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân,… được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.
        Sau gần 4 năm triển khai thực hiện, chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như:  tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc thông qua nhiều hoạt động và các lớp tập huấn; phối hợp trong các hoạt động hỗ trợ thanh niên là người dân tộc thiểu số xây dựng các mô hình kinh tế; lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi vùng dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình làm tốt công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh thiếu nhi dân tộc; phối hợp trong xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong vùng dân tộc; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội là người dân tộc thiểu số, tạo nguồn kế cận cho cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở…
 

Đồng chí Lê Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn 
phát biểu ý kiến tại Hội nghị

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Nam đã ghi nhận những thành tích đạt được trong sự phối hợp của hai cơ quan và nêu rõ công tác dân tộc nhằm tạo sự bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc để tình hình an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi được ổn định, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Trong những thành tích đạt được có vai trò của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của Ban Dân tộc và Đoàn thanh niên. Thanh niên có lực lượng hùng hậu cho công tác xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, do đó, công tác dân tộc không thể coi nhẹ vấn đề thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc đề nghị năm 2017, hai cơ quan cần gắn kết hơn trong sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn để công tác phối hợp đạt kết quả cao; đề nghị lực lượng thanh niên tham gia vào công tác giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc ở cơ sở; tập trung tập huấn cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số về chính sách dân tộc, quyền lợi, nghĩa vụ của thanh niên trong việc thực hiện công tác dân tộc.

Dương Thị Hường Thái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác