Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ()

        Ngày 30/6/2017, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

        Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhìn chung ổn định, đời sống của đồng bào được đảm bảo, không có hiện tượng di dân tự do. Hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường và không có điểm nóng xảy ra; trong vùng đồng bào DTTS và miền núi không xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, cũng như các hoạt động gây rối, chống phá về an ninh chính trị của các thế lực phản động. Tuy nhiên, một số đối tượng người Mông tin theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình vẫn tiếp tục có các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông tham gia các hoạt động tái dựng “nhà đòn” tại huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ…

        Về việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn Chương trình 135 đợt 1 cho 36 xã đặc biệt khó khăn là 48.204 triệu đồng; phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS năm 2017 là 1.032 người; triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã liên quan  thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg về thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; hỗ trợ 1.193,5 tấn muối I ốt  phòng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc miền núi, kinh phí 1.773,5 triệu đồng; Về thực hiện Đề án 2037 (phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống) của tỉnh, đã khởi công xây dựng 02 đập tràn và hoàn thiện 01 tuyến đường, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 680,4 ha, kinh phí 5.102,7 triệu đồng; Về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK và vùng DTTS đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 đã được thông qua Chương trình tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban hành và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, tính đến ngày 31/5 trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp phát được gần 200.000 các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK; Tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho các xóm bản, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết trị giá 120,7 triệu đồng; Thường xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, cơ quan An ninh Tây Bắc, Ban Tôn giáo tỉnh, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS và cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm và theo dõi địa bàn vùng đồng bào DTTS; Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng các phóng sự tuyên truyền việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc phát trên chuyên mục “Thái Nguyên với công tác dân tộc và miền núi”; Phối hợp với Báo Thái Nguyên, Cổng Thông tin điện tử, Báo Dân tộc và Phát triển tuyên truyền về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; Quản lý, duy trì hoạt động tuyên truyền tốt Trang thông tin điện tử của Ban; Phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 03 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân tộc cho 300 học viên là cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân,  Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, xã vùng DTTS và miền núi; Tổ chức 07 Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng DTTS, miền núi các huyện, thị xã với 480 người DTTS là Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm; Trưởng các đoàn thể ở xóm, người có uy tín trong đồng bào DTTS tiêu biểu trên; Làm tốt công tác tham mưu về tổ chức cán bộ; văn thư, lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua khen thưởng…

        Kết luận buổi sơ kết, đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc đã ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau để hoàn thành công việc trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan và cũng  đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để có sức lan tỏa; các văn bản triển khai nhiệm vụ cần đăng trên trang web để nhiều người truy cập; Phối hợp với các ngành thực hiện tốt các chính sách chung về công tác dân tộc; Các cán bộ, công chức tiếp tục học tập, nghiên cứu, tự nâng cao năng lực để đáp ứng tốt công việc chuyên môn, chủ động nghiên cứu, chủ động tự khẳng định mình, phối hợp tốt trong công việc, cùng chung tay để hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác dân tộc.

Dương Thị Hường Thái, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn