Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội (09/07/2018)

        Ngày 05/7/2018, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

         Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo của 09 đơn vị trong Khối gồm: Ban Dân tộc, Sở Lao động Thương binh xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Ban Quản lý Khu di tích lịch sử- sinh thái ATK Định Hóa; Ban Quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc và Sở Y tế. 

Toàn cảnh Hội nghị

         Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối các cơ quan Văn hóa - Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ở từng lĩnh vực, 100%  các đơn vị thành viên trong Khối đều phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động đợt thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), qua đó tuyên truyền, động viên cán bộ cán bộ, công chức các cơ quan phát huy tinh thần hăng hái làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, mỗi đơn vị thành viên triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua chuyên đề, thường xuyên, đột xuất phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại các đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn kết phong trào với công tác chuyên môn của mỗi cấp, ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Khối các cơ quan Văn hóa - Xã hội và góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.
        Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua, khen thưởng của Khối còn những hạn chế như: Công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được nhiều, việc tổ chức các phong trào thi đua ở một vài đơn vị chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa gắn kết rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi đua khen thưởng còn chưa triệt để.
        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Thị Bích Đào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá cao các đơn vị trong Khối đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nhiệm vụ hết sức trách nhiệm và hiệu quả, cũng đánh giá cao sự đóng góp của Khối thi đua Văn hóa Xã hội trong các phong trào thi đua của tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2018./.

Lê Thị Thanh Hà - Văn Phòng