Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo ()

        Ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước về nghiệp vụ Khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng phòng Nội chính- Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị; Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên các Sở, ban, ngành; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố và thị xã của tỉnh. 

 

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

        Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đại diện văn phòng Chính phủ hướng dẫn về hai nội dung chính: Sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; Nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.  

        Việc thực hiện tiếp nhận 2 chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phản ánh những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách; đồng thời cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch. 

        Đối với nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Dựa trên cơ sở danh mục, chế độ báo cáo đã được hệ thống hóa, các đơn vị địa phương tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của cơ quan đơn vị nhằm xây dựng hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, chính xác và kịp thời.

        Kết thúc buổi tập huấn, ông Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các đơn vị được tập huấn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên sau khi UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn./.

Trần Thị Mỹ Hoài - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp

Các tin khác