Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo "Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK và vùng DTTS đặc biệt khó khăn" ()

         Chiều ngày 09/9/2016, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK và vùng DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại biểu đại diện cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

         Thái Nguyên có 85 xã, thị trấn ATK, xã đặc biệt khó khăn và 28 xóm đặc biệt khó khăn của 13 xã khu vực II ngoài xã ATK. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK và vùng DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 ưu tiên đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa, giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng môi trường xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc. Củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cấp, phục hồi, tôn tạo các điểm di tích lịch sử trên địa bàn, nhất là các điểm di tích cấp quốc gia; huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, các điểm du lịch - dịch vụ trên địa bàn, thu hút khách du lịch đến thăm quan khu căn cứ cách mạng.

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với bố cục và hầu hết các nội dung của bản dự thảo Chương trình. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham gia của các ngành, các địa phương về một số nội dung như: đề nghị chỉnh sửa các số liệu, chỉ tiêu, tên gọi của bản dự thảo Chương trình cho phù hợp và dễ hiểu; mỗi ngành liên quan cần có kế hoạch, đề án riêng để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong chương trình; phân kỳ và chỉ rõ từng nguồn vốn đã được phê duyệt và nguồn vốn đề xuất...

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc đánh giá cao những ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu cho bản dự thảo Chương trình. Đồng chí đề nghị Tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa bản dự thảo Chương trình trước khi trình UBDN tỉnh.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn