Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2012 - 2016 ()

        Ngày 27/12/2016, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2012 - 2016 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Bích Hồng - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thu Thuỷ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Ban chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh, Uỷ Ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Phòng Dân tộc, Uỷ Ban MTTQ các huyện, thị, thành trong tỉnh Thái Nguyên cùng dự Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

        Trong giai đoạn 2012-2016, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Động viên đồng bào DTTS tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; vận đồng đồng bào DTTS nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Hai cơ quan đã phối hợp thực hiện tốt chính sách và phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào DTTS; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc; tham gia lựa chọn, hiệp thương giới thiệu những người tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào DTTS hưởng ứng tham gia bầu cử đạt kết quả cao. Kịp thời phối hợp trong xây dựng, triển khai và kiểm tra, giám  sát việc thực hiện các chương trình, chính sách về công tác dân tộc. Các chương trình dự án, chính sách dân tộc đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả, giúp cho đồng bào nghèo vùng dân tộc và miền núi thoát nghèo, trình độ dân trí và năng lực quản lý, điều hành của hệ thống chính trị các cấp được nâng lên, tập quán sản xuất có sự chuyển biến, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, nhất là hệ thống kênh mương, thủy lợi, đường xa, trường học... được mở rộng, các xã vùng dân tộc và miền núi cơ bản không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4-5%; 100% xã, phường trên địa bàn có điện lưới; trên 98% các hộ được sử dụng điện… Tuy nhiên, Chương trình phối hợp vẫn còn một số hạn chế trong việc nắm tình hình dân tộc, công tác dân tộc, trong trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan MTTQ và Phòng Dân tộc cấp huyện, xã…

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự phối hợp công tác của hai cơ quan trong giai đoạn vừa qua và đề nghị trong thời gian tới,  hai cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cùng nhau phối hợp để triển khai tình hình công tác dân tộc được hiệu quả hơn.
 

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết Chương trình phối hơp công tác giai đoạn 2017-2021, trong đó, tập trung vào các nội dung: tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp chọn cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu; phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ Mặt trận Tổ quốc; phối hợp giới thiệu đại biểu người DTTS tham gai ứng cử để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp và tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội khác….
 

Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc đồng chủ trì Hội nghị

Đồng chí Nông Văn Trân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân tộc tỉnh trao đổi,  phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021

Thực hiện: Dương Thị Hường Thái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn