Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ()

        Ngày 13/01/2017, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; UBND và Phòng Dân tộc các huyện, thành, thị cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh.

 

Toàn cảnh Hội nghị

        Năm 2016, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung ổn định, đời sống của đồng bào được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,98% so với năm trước, công tác dân tộc trên địa bàn có nhiều bước phát triển tích cực, các chương trình, chính sách được đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả, đúng mục đích đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch. 

 

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
 phát biểu tại Hội nghị 

 

Đồng chí Nông Văn Trân, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân tộc tỉnh
 trình bày báo cáo tại Hội nghị

        Trong năm 2016, đã khởi công mới 163 công trình, gần 4.000 hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất, 514 học viên được tập huấn thuộc Chương trình 135 với kinh phí gần 92 tỷ đồng; 7.144 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTg với kinh phí gần 34,8 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg cho 113.421 người dân với kinh phí hơn 10 tỷ đồng; 1.593 hộ dân được vay vốn phát triển sản xuất với kinh phí hơn 12,7 tỷ đồng; cấp phát trên 700.000 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ chi phí 3.600 tấn muối I ốt đến người dân, kinh phí gần 5, tỷ đồn; Về thực hiện Đề án 2037 (phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống) của tỉnh, đã xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng kinh phí là trên 12,2 tỷ đồng.

        Tại Hội nghị, đại biểu của các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ và đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham luận các nội dung về về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc ở địa phương; những kinh nghiệm trong quá trình lồng ghép các dự án Chương trình 135 với các dự án khác trên địa bàn; về kết quả triển khai, thực hiện chương trình phối hợp của Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn; sự phối hợp, tổ chức các hoạt động trong đoàn viên, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

        Kết luận buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc đã đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS theo hướng đa dạng, thiết thực, hiệu quả, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo, quan tâm phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất, gương người tốt, việc tốt, người có uy tín tiêu biểu; Tăng cường nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; Tăng cường quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Phối hợp với các ngành thực hiện tốt các chính sách chung về công tác dân tộc; tập trung đẩy mạnh thực hiện các chính sách đặc thù về công tác dân tộc tỉnh Thái Nguyên. 

Dương Thị Hường Thái – Phòng Tuyên truyền và Địa bàn