Hội thảo: “Cơ chế chính sách phát triển giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên” ()

        Sáng ngày 26/9/2017, tại thành phố Thái Nguyên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học: “Cơ chế chính sách phát triển giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên”.

        Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Giáo dục đào tạo, Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên, đại diện một số Sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh, một số đoàn thể của tỉnh… và các nhà khoa học, cán bộ quản lý liên quan đến giáo dục và đào tạo.

 

Toàn cảnh Hội thảo

        Trong những năm qua, công tác giáo dục - đào tạo vùng dân tộc miền núi của tỉnh đã có nhiều tiến bộ  góp phần tích cực cho việc phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài cho tỉnh và cho đất nước. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi  đã cơ bản hoàn thành chương trình xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và từng bước phổ cập trung học cơ sở. Nhờ có các chính sách hỗ trợ con em nghèo vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, chế độ phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh đã góp phần tăng tỉ lệ các học sinh đến trường. Nhiều em đã có những nỗ lực vượt khó và đạt thành tích cao trong học tập. Đội ngũ trí thức là con em DTTS ngày càng tăng cao, con em các dân tộc đều có người học đại học, cao đẳng và các trường dạy nghề. Chương trình cử tuyển đã góp phần tạo nguồn, hình thành đội ngũ cán bộ cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh là người DTTS. Nhìn chung, các chính sách giáo dục và đào tạo vùng dân tộc, miền núi đã góp phần đặc biệt quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững vùng dân tộc, miền núi.

        Chính sách đầu tư các trường PTDT nội trú THCS đã giúp cho các em học sinh DTTS ở những xóm, xã đặc biệt khó khăn,  được đến trường thuận lợi, gia đình không phải lo kinh phí học tập, sinh hoạt cho các em, do đó gia đình cũng bớt khó khăn về kinh tế.
Tuy nhiên, mặt bằng giáo dục, trình độ dân trí của vùng DTTS và miền núi vẫn còn  khoảng cách đáng kể đối với các vùng còn lại. Chất lượng nguồn nhân lực DTTS còn hạn chế, đội ngũ cán bộ DTTS thiếu và một bộ phận yếu về trình độ chuyên môn. Mặc dù Đảng, Nhà nước đã quan tâm ban hành nhiều chính sách đối với giáo dục, đào tạo vùng DTTS, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể giải quyết được hết những khó khăn của địa phương. Công tác chỉ đạo còn thiếu linh hoạt và mang nặng thủ tục hành chính; công tác tham mưu ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể chưa kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế.

        Hội thảo khoa học: “Cơ chế chính sách phát triển giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên” nhằm mục đích đưa ra những nhận xét, đánh giá đúng đắn và các khuyến nghị phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục - đào tạo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
Tại Hội thảo, Ban Dân tộc tỉnh đã tham luận về nội dung “Thực hiện các chính sách phát triển giáo dục - đào tạo vùng dân tộc, miền núi tỉnh Thái Nguyên”, trong đó có đề xuất nhiều kiến nghị và khuyến nghị các giải pháp xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục - đào tạo ở vùng đồng bào DTTS để áp dụng hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới./.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác