Hội thảo hướng dẫn thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Chương trình 135 tại các tỉnh khu vực phía Bắc. ()

        Ngày 30/8/2017, tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Dân tộc, lãnh đạo một số huyện, xã, người có uy tín của 14 tỉnh; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị và chuyên viên Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thuộc Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội thảo có ông Nông Văn Trân, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo 

        Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 chủ trì Hội thảo. 

       Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Văn phòng điều phối Chương trình 135 giới thiệu tổng quát nội dung Thông tư số 01; nghe Trung tâm Thông tin Ủy ban Dân tộc giới thiệu phần mềm báo cáo thực hiện Chương trình 135, nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý các cấp nắm bắt kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện của các dự án, quản lý chặt chẽ nguồn lực tài chính, tăng hiệu quả đầu tư, hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ báo cáo đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình 135. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình triển khai thực hiện và nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình 135 ở địa phương như: trong việc lồng ghép vốn, cơ chế lồng ghép giám sát, duy tu bảo dưỡng công trình, năng lực chủ đầu tư của cấp xã còn hạn chế, dẫn đến việc thanh quyết toán hằng năm gặp khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa kịp thời hướng dẫn triển khai hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo đa dạng hóa sinh kế …

        Tổng kết Hội thảo, ông Võ Văn Bảy Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 ghi nhận những đóng góp của các đại biểu và trao đổi cụ thể đối với một số nội dung liên quan đến việc phân bổ vốn, việc ban hành văn bản hướng dẫn, công tác quản lý ... trong việc thực hiện Chương trình 135 và xin tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của địa phương để báo cáo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc có những điều chỉnh phù hợp, triển khai thực hiện Chương trình 135 trong thời gian tới.

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác