Hội thảo khoa học "phương pháp tiếp cận, khung lý thuyết nghiên cứu về nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người" (14/11/2018)

        Sáng ngày 10/11/2018, tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học "Phương pháp tiếp cận, khung lý thuyết nghiên cứu về nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người". Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí PGS.TS Phạm Thị Phương Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Chủ nhiệm đề tài. Tham dự Hội thảo có đại biểu đại diện lãnh một số Vụ của Uỷ Ban Dân tộc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội, Viện Dân tộc học, Viện Nhân học xã hội. Về phía tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thái Nam, Uỷ viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên cùng các nhà khoa học, các em sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người hiện đang học tập tại trường Đại học Khoa học. 

Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
và đồng chí PGS.TS Phạm Thị Phương Thái, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học khoa học, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo

        Phát biểu khai mạc hội thảo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình KH & CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-TTg, ngày 04-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Công tác Dân tộc đến năm 2020, năm 2015, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” tại Quyết định số 1641/QĐ-BKHCN, ngày 29-6-2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Có thể nói sự ra đời của Chương trình này là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển và lớn mạnh trong hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc. Mục tiêu của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” là cung cấp luận cứ khoa học nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến các dân tộc thiểu số, từ đó thực hiện đổi mới chính sách dân tộc đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thành công Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 

Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Uỷ viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc
tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo

        Tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các đại biểu đại diện cho các đơn vị đã đề xuất đối với đề tài một số vấn đề cần làm rõ như: Làm thế nào để các dân tộc thiểu số rất ít người có thể bảo vệ được bản sắc văn hóa và sử dụng vốn văn hóa của chính họ vào quá trình phát triển? Làm thế nào để nhận diện những yếu tố nguy cơ đe dọa phát triển bền vững và làm phai nhạt bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số rất ít người? Để đảm bảo tính khách quan, tính hệ thống và độ tin cậy trong kết quả nghiên cứu đánh giá hiệu quả chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người, bên cạnh các cách tiếp cận truyền thống khi nghiên cứu về khoa học chính sách và dân tộc học, đề tài cần bổ sung cách tiếp cận khu vực học, tiếp cận liên ngành, phương pháp tiếp cận phù hợp văn hóa… có thể là một giải pháp khả thi nhất bởi nó nhấn mạnh tầm quan trọng của vốn văn hóa và vai trò chủ thể của người dân, tìm kiếm và sử dụng vốn văn hóa của địa phương vào trong các chương trình phát triển để đạt được hiệu quả.

Ma Đức Kiên - Thanh tra

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;