Hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ()

        Ngày 16/12/2016, tại Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc - Ủy ban Dân tộc. Tham dự Hội thảo có đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc, lãnh đạo một số sở, ngành và các đơn vị liên quan cùng các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc các tỉnh đã về dự Hội thảo. Về phía tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh,Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
Thái Nguyên phát biểu, tham gia góp ý kiến tại Hội thảo

        Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 sẽ được triển khai và áp dụng chính sách về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và tín dụng ưu đãi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn; chính sách bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh, du cư theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 -2020.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

        Tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020, trong đó tập trung vào các nội dung như: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; hỗ trợ nước sinh hoạt; hỗ trợ bố trí, sắp xếp ổn định dân cư; hỗ trợ tín dụng ưu đãi,…
        Tổng họp các nội dung thảo luận Hội thảo, đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc - Ủy ban Dân tộc ghi nhận những đóng góp của các đại biểu và yêu cầu bộ phận giúp việc Ban soạn thảo thông tư hướng dẫn Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 cần tiếp thu các ý kiến để xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh Thông tư xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký ban hành để thực hiện từ năm 2017.

Ma Đức Kiên – Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh