Hội thảo Phòng ngừa, chấm dứt tảo hôn và kết hôn trẻ em: Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn ()

        Ngày 29/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và một số tổ chức Quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tổ chức Hội thảo phòng ngừa, chấm dứt tảo hôn và kết hôn trẻ em: Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

  

Toàn cảnh Hội thảo

        Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng; bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women và bà Trần Thu Huyền, Trưởng đại diện Tổ chức Tầm nhìn thế giới đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu, chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính phủ; đại sứ quán; đại diện một số Bộ, ngành và đại diện 26 tỉnh có đông đồng bào DTTS. Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tham dự.

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng phát biểu khai mạc

        Ở Việt Nam, tảo hôn có ở tất cả các tỉnh/thành phố trong cả nước và ở tất cả các dân tộc. Tỷ lệ tảo hôn đặc biệt cao trong các cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) và ở các tỉnh có đông người đồng bào DTTS ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, một số tỉnh miền Trung và ở đồng bằng sông Cửu Long.
Theo số liệu điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS, tỷ lệ tảo hôn chung trong các DTTS là 26,6%, cao gấp 18 lần so với dân tộc Kinh (1,4%) và gấp 10 lần so với tỷ lệ chung của cả nước (2,5%). Có 40/53 DTTS có tỷ lệ tảo hôn trên 20%; trong đó, 10 DTTS có tỷ lệ tảo hôn từ 20-30%, 11 DTTS từ 30-40%, 13 DTTS ở mức 40-50% và 6 DTTS có tỷ lệ tảo hôn từ 50-60%. Các dân tộc có tỷ lệ cao nhất thường rơi vào các dân tộc sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

 

Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tham dự Hội thảo

        Trước tình hình thực tế đó, Hội thảo là dịp để xem xét và thảo luận những bài học về các yếu tố và rào cản chính làm cản trở việc phòng ngừa và chấm dứt tảo hôn, kết hôn trẻ em ở Việt Nam. Đồng thời cũng chỉ ra những cơ hội hợp tác đa ngành của các bên liên quan và lồng ghép biện pháp can thiệp chống tảo hôn vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện của Việt Nam, đặc biệt đối với vùng DTTS.

        Các đại biểu tham dự Hội thảo đã chia sẻ một số kinh nghiệm hay và các biện pháp can thiệp hiệu quả trong việc giải quyết hôn nhân trẻ em, tảo hôn ở một số quốc gia, khu vực ASEAN và các khu vực trên thế giới; nghiên cứu các yếu tố dẫn đến hôn nhân trẻ em ở Châu Á; phân tích từ góc nhìn nhân học về kết hôn trẻ em ở một số cộng đồng DTTS ở Việt Nam. Những khuyến nghị đưa ra tại Hội thảo sẽ được tổng hợp để có hành động cụ thể cho ngành, lĩnh vực cũng như từng địa phương trong cả nước.
 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

        Bế mạc Hội thảo, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Hùng đề nghị Ban Dân tộc các tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp cùng vào cuộc quyết liệt để giải quyết vấn đề tảo hôn. Đặc biệt, phải thay đổi nhận thức cho người dân, tăng cường công tác tuyên truyền, tuyên truyền phải thường xuyên, bền bỉ, lâu dài; phát huy, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; phá bỏ được những hủ tục lạc hậu.

Dương Thị Hường Thái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn