Hội thảo tham gia góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 ()

        Ngày 13/10/2016, tại Thành phố Bắc Giang, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Dân tộc các tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn. Về phía tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

        Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 chủ trì Hội thảo. Giai đoạn 2016 – 2020 Chương trình 135 sẽ tập trung theo hướng cơ chế thông thoáng, đơn giản hơn giúp cho địa phương thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện; Chương trình 135 giai đoạn này cũng sẽ tiến hành phân cấp mạnh, nhất là cho chính quyền ở cấp cơ sở, về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cần tập trung hỗ trợ sản xuất tập huấn chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Toàn cảnh Hội thảo

        Tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư hướng dẫn tập trung vào các nội dung như: việc thẩm định của cơ quan làm công tác dân tộc; việc giao cho xã làm chủ đầu tư; về cấp quyết định đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu; cần có quy định cụ thể hơn, đơn giản hơn về những công trình có quy mô nhỏ, kết cấu đơn giản; về đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng; quy định rõ hơn nữa trách nhiệm của Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc cấp huyện ...

        Tổng kết Hội thảo, ông Võ Văn Bảy Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 ghi nhận những đóng góp của các đại biểu và đề nghị tổ soạn thảo tiếp thu các ý kiến để xem xét hoàn chỉnh Thông tư.

Hoàng Đại Thắng - Phòng  Chính sách Dân tộc