Hướng dẫn thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. (29/05/2017)

        Ngày 10/5/2017, Ủy ban Dân tộc đã có Thông tư số 01/2017/TT-UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thông tư quy định cụ thể về việc: phân bổ vốn và lập kế hoạch thực hiện chương trình; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn; kiểm tra, giám sát, đánh giá; tổ chức thực hiện ...

        Ở cấp tỉnh: Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình. Ở cấp huyện: Phòng Dân tộc là cơ quan chủ trì có trách nhiệm tham mưu giúp UBND huyện quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo theo quy định.
        Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2017.

        Quyết định và thông tư xem tại đây:

  /documents/13492/432925/_Th%C3%B4ng+tu+01+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+135+giai+%C4%91o%E1%BA%A1n+2017.2020_17-05-23.pdf/5dcf3f7c-13e0-479c-bb7f-53737a4441b7

          /documents/13492/432925/1722.signed+%281%29+%281%29.pdf/8332880d-a729-4a9b-a887-cba052221239

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao