Huyện Võ Nhai tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và biểu dương, khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc hiểu số ()

        Ngày 30/12/2016 UBND huyện Võ Nhai tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Nông Văn Trân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Lãnh đạo UBND 15 xã, thị trấn và 135 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 trên địa bàn huyện.
        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe: báo cáo kết quả triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín; thông tin về một số tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 trên địa bàn huyện và một số chủ chương, định hướng tiếp theo ... Qua đó Hội nghị đã được nghe báo cáo tham luận của các đại diện đại biểu là người có uy tín đã phân tích, làm rõ thêm một số công việc thiết thực của người có uy tín như hỗ trợ, giúp đỡ các hộ trong thôn bản cùng phát triển kinh tế, an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương... 

 

Toàn cảnh Hội nghị

      Đồng chí Nông Văn Trân, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã phát biểu và trao đổi tại hội nghị về vai trò quan trọng của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có sự đóng góp quan trọng và thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương... và thông tin về một số chính sách dân tộc trong giai đoạn tiếp theo...

        Hội nghị cũng đã biểu dương những thành tích suất sắc đã đạt được của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015-2016 trên địa bàn toàn huyện. Tại Hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 05 cá nhân là người có uy tín đã có thành tích tiêu biểu năm 2015 – 2016 trên địa bàn huyện Võ Nhai.

 

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai trao tặng giấy khen cho người có uy tín đã có thành tích tiêu biểu năm 2015-2016

        Kết thúc Hội nghị đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho người có uy tín trong thời gian tới cần tích cực hơn nữa trong việc vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát huy bản sắc dân tộc trên toàn địa bàn huyện Võ Nhai.

Hứa Thị Thành - Phòng Chính sách Dân tộc