Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII về lĩnh vực công tác dân tộc. (17/12/2018)

        Ngày 08/ 12/ 2018, HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ban hành Nghị quyết số: 12/NQ- HĐND, thông qua kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh.

        Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực công tác dân tộc cụ thể như sau:

        1. Cử tri xã Định Biên, huyện Định Hóa đề nghị sớm triển khai chính sách hỗ trợ theo Đề án 2037 của UBND tỉnh cho đồng bào dân tộc Mông tại xóm Pác Máng.

        Xóm Pác Máng, xã Định Biên, huyện Định Hóa là một trong 26 xóm, bản được đầu tư hỗ trợ theo Đề án 2037, theo đề án xóm Pác Máng được đầu tư, hỗ trợ các nội dung: làm đường giao thông; hỗ trợ lãi xuất vay vốn, kinh phí trồng cỏ chăn nuôi trâu bò; 01 công trình nước sinh hoạt tập trung. Đến nay, các nội dung hỗ trợ đã triển khai tại xóm đã đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể:

        - Xây dựng đường giao thông: Năm 2015 đã hoàn thành xây dựng 2,035 km đường giao thông xóm Khau Lầu – Pác Máng với kinh phí trên 3,3 tỷ đồng.

        - Hỗ trợ chăn nuôi trâu bò: hàng năm 100% các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi trâu bò, được hỗ trợ lãi xuất và kinh phí trồng cỏ theo quy định (quyết toán 6 tháng 1 lần/năm) đến nay đã có 6 hộ được vay vốn.

        - Đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung: theo đề nghị của UBND huyện Định Hóa (tại Tờ trình số 207a/TTr ngày 27/10/2017 đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Pác Máng, xã Định Biên, huyện Định Hóa), sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 2805/BC-SKHĐT ngày 27/10/2017 báo cáo kết quả thẩm định như sau:

        Về nguồn vốn: nguồn vốn thực hiện dự án thuộc ngân sách tỉnh đã cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 1,387 tỷ đồng.

        Về khả năng cấn đối vốn: Theo đề án 2037, nguồn vốn đầu tư hỗ trợ nhiều nội dung trên địa bàn các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa. Giai đoạn 2017 – 2020 ngân sách tỉnh dự kiến bố trí hỗ trợ Đề án 2037 là 24 tỷ đồng (6 tỷ/năm), trong đó năm 2018 dự kiến bố trí cho 02 công trình chuyển tiếp và 02 công trình dự kiến khởi công mới trong tổng số 6 tỷ đồng (trong đó dự kiến bố trí cho công trình là 380 tỷ đồng). Do vậy, đề nghị UBND huyện Định Hóa cần có giải pháp đầu tư, phân kỳ tiến độ thực hiện cho phù hợp, đảm bảo công trình sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tránh dàn trải, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

        Ngày 14/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3878/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trong đó, giao UBND huyện Định Hóa 380 triệu đồng từ nguồn vốn cân đối thực hiện đề án 2037. Đến nay, UBND huyện Định Hóa đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp, đơn vị tư vấn giám sát, hoàn thành công tác vận động giải phóng, tiến hành định vị để đơn vị thi công tổ chức triển khai thực hiện. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019.

        2. Cử tri xã Thành Công, Thị xã Phổ Yên đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục cho các xóm đặc biệt khó khăn hưởng chính sách 135 của Chính phủ.

        Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, trong đó xã Thành Công, thị xã Phổ Yên có 05 xóm đặc biệt khó khăn gồm: Xuân Hà 1, Xuân Hà 2, Xuân Dương, Nhội, Bìa.

        Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; trong đó có 05 xóm đặc biệt khó khăn thuộc xã Thành Công, thị xã Phổ Yên được hưởng Chương trình 135 gồm: Xuân Hà 1, Xuân Hà 2, Xuân Dương, Nhội, Bìa.

        Như vậy, 05 xóm đặc biệt khó khăn của xã Thành Công tiếp tục hưởng Chương trình 135 đến khi Chính phủ, Ủy ban Dân tộc rà soát xác định lại xóm đặc biệt khó khăn.

Nguyễn Văn Khương, Phòng Kế hoạch và Tổng hợp

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;