Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Khai giảng các lớp tập huấn cho cán bộ Chi hội Phụ nữ các xóm thuộc Chương trình 135 năm 2018 (19/07/2018)

        Sáng ngày16/7/2018, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ Chi hội Phụ nữ xóm thuộc Chương trình 135 năm 2018. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Hứa Thị Châu Giang - Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ tỉnh; các đồng chí là trưởng các phòng, ban của Ban Dân tộc tỉnh, Hội LH Phụ nữ tỉnh cùng 100 học viên là cán bộ Chi hội Phụ nữ các xóm thuộc Chương trình 135.

 

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng lớp tập huấn

          Theo Kế hoạch đào tạo, tập huấn cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã thuộc Chương trình 135 năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 14/5/2018, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tổ chức 5 lớp tập huấn cho 500 học viên là Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ xóm thuộc Chương trình 135.
 

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBDN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 
phát biểu khai giảng lớp tập huấn

        Các lớp tập huấn cho cán bộ Chi hội Phụ nữ các xóm thuộc Chương trình 135 nhằm phổ biến kiến thức cho cộng đồng để tiếp thu những kiến thức cơ bản về quản lý, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để có đủ năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

 

Đại biểu Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dự khai giảng lớp tập huấn

        Theo chương trình tập huấn, các học viên sẽ được báo cáo viên của các Sở, ban, ngành truyền đạt nội dung các chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo, dân vận; hướng dẫn công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã thuộc Chương trình 135; phát triển kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; chuyển dịch cơ cấu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thú y… Theo kế hoạch, mỗi lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày và chương trình tập huấn cho cán bộ Chi hội Phụ nữ xóm thuộc Chương trình 135 sẽ kết thúc vào ngày 13/8/2018.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn