Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc năm 2016 ()

          Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2016, sáng ngày 24/10/2016, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc,

Trưởng Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

         Đến dự khai giảng Lớp bồi dưỡng có đồng chí Vũ Tiến Quân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng; đồng chí Nông Văn Trân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc và hơn 100 học viên là cán bộ, công chức các Phòng Dân tộc huyện và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân các xã vùng dân tộc và miền núi của 3 huyện Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương.

Học viên tham dự lớp tập huấn

          Lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc năm 2016 nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các Phòng Dân tộc cấp huyện và lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân các xã vùng dân tộc và miền núi nâng cao được kiến thức, kỹ năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân tộc ở địa phương. Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cán bộ của Ban Dân tộc, Sở Nội vụ và Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, công tác cải cách hành chính, công tác vận động tín đồ tôn giáo và vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

          Theo kế hoạch tổ chức, trong tháng 10/2016, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 2 Lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc cho hơn 200 học viên đến từ các Phòng Dân tộc huyện và các xã vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn