Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi về công tác dân tộc năm 2017 ()

        Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2017, sáng ngày 08/5/2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân về công tác dân tộc.

 

Đồng chí Nông Văn Trân - Phó  Trưởng Ban thường trực Ban Dân tộc
 phát biểu tại lễ khai giảng

        Đến dự khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác dân tộc; đồng chí Nông Văn Trân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc; đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác dân tộc; đồng chí Dương Văn Tuyên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và 100 học viên là cán bộ, công chức Hội Nông dân các huyện, thị xã và Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh.

 

Đại biểu dự lễ khai giảng


Các báo cáo viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nông dân tỉnh 
đang trao đổi các nội dung bồi dưỡng với học viên

        Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân về công tác dân tộc nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các huyện, thị xã và Chủ tịch Hội Nông dân  các xã, thị trấn vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân tộc ở địa phương. Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cán bộ của Ban Dân tộc, Hội Nông dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Công tác vận động đồng bào và nông dân vùng dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc thiểu số và nông dân có tôn giáo.

        Theo kế hoạch tổ chức, Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân về công tác dân tộc sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 08/5 đến ngày 10/5/2017. 

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn