Khai giảng lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi về công tác dân tộc năm 2017 ()

          Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2017, sáng ngày 03/5/2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi về công tác dân tộc.

Đồng chí Nông Văn Trân – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân tộc phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

         Đến dự khai giảng Lớp bồi dưỡng có đồng chí Trương Anh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nông Văn Trân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh và 100 học viên là cán bộ Ủy ban MTTQ các huyện, thị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Học viên tham dự lớp tập huấn

          Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi về công tác dân tộc năm 2017 nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các xã vùng dân tộc và miền núi nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân tộc ở địa phương. Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được các báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số có tôn giáo.

          Theo kế hoạch tổ chức, trong tháng 5/2017, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thêm 2 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc cho hơn 200 học viên đến từ các Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các huyện, thị và các xã vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn