Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Khai giảng lớp tập huấn kiến thức thứ 6 thuộc Chương trình 135 cho cán bộ Chi hội Nông dân các xóm đặc biệt khó khăn (24/08/2018)

        Sáng ngày 22/8/2018, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn kiến thức thuộc Chương trình 135 cho cán bộ Chi hội Nông dân các xóm đặc biệt khó khăn. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, trưởng các phòng trực thuộc Ban Dân tộc, Ban tổ chức lớp tập huấn và 100 học viên là cán bộ Chi hội Nông dân các xóm đặc biệt khó khăn của 02 huyện Đại Từ và Phú Lương. 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

        Đây là lớp tập huấn kiến thức thứ 6 cho cán bộ Chi hội Nông dân các xóm đặc biệt khó khăn được tổ chức theo Kế hoạch đào tạo, tập huấn cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã thuộc Chương trình 135 năm 2018 được UBDN tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 14/5/2018.

 

Đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc
 phát biểu khai giảng lớp tập huấn

        Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu trọn vẹn các nội dung chuyên đề được các báo cáo viên trình bày tại lớp tập huấn, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong thực tiễn ở cơ sở đối với việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Đồng chí cũng đề nghị các báo cáo viên các chuyên đề nên dùng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, chuyển tải hết các nội dung của các chuyên đề tập huấn để học viên nắm vững khi liên hệ thực tế.

        Theo chương trình tổ chức, lớp tập huấn cho cán bộ Chi hội Nông dân các xóm đặc biệt khó khăn được tổ chức từ ngày 22/8 đến hết ngày 25/8/2018, các học viên sẽ được các báo viên trao đổi các chuyên đề về: Công tác dân tộc, tôn giáo, dân vận; Hướng dẫn công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã thuộc Chương trình 135; Phát triển kinh tế hộ gia đình; Hướng dẫn các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; Chuyển dịch cơ cấu kỹ thuật trồng trọt; Chuyển dịch cơ cấu kỹ thuật chăn nuôi, thú y…

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn