Khai mạc Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Phú Lương ()

        Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14/2/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng hương ước, quy ước năm 2017. Sáng ngày 09/5/2017, tại Hội trường UBND huyện Phú Lương, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện. 

        Đến dự khai mạc Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện Phú Lương và 60 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng các đoàn thể ở xóm, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Lương.
 

Đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên
phát biểu khai mạc tại Hội nghị

        Theo Kế hoạch Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Phú Lương diễn ra từ ngày 09/5/2017 đến ngày 11/5/2017. Trong thời gian diễn ra Hội nghị các đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng các đoàn thể ở xóm, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Lương được các báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ; Luật hộ tịch; Luật căn cước công dân; Luật hôn nhân và gia đình; Luật hình sự và một số văn bản quy định về An toàn, vệ sinh thực phẩm.

 

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số,
miền núi trên địa bàn huyện Phú Lương

        Thông qua Hội nghị này giúp cho người dân nói chung và người dân tộc thiểu số nói riêng nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật; đồng thời từng bước đổi mới nội dung, hình thức về phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng địa bàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ban Dân tộc tỉnh và địa phương, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của mọi công dân trên địa bàn tỉnh./.

Ma Đức Kiên – Thanh tra