Khối Văn hóa - Xã hội ký kết Giao ước thi đua năm 2019 (26/03/2019)

        Ngày 19/3/2019, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh gồm các đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị trưởng khối năm 2019), Ban Dân tộc tỉnh,  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Đài PT-TH Thái Nguyên đã tổ chức ký Giao ước thi đua năm 2019. Dự Hội nghị có đ/c Lưu thị Bích Đào, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.

        Tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch hoạt động của Khối thi đua và bản Giao ước thi đua năm 2019, các đơn vị trong khối đã thống nhất nội dung và chỉ tiêu thi đua của năm, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trong năm, như:  "Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, gắn với việc cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên". Theo đó, phấn đấu 100% đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa; tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh; các tổ chức, đoàn thể vững mạnh xuất sắc; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để đáp ứng nhiệm vụ của từng ngành.

 

Lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2019

       Đối với hoạt động chung của Khối thi đua, trong năm 2019, mục tiêu đặt ra là: tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong Khối; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong hoạt động chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện giúp nhau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Lê Thị Thanh Hà, Văn phòng

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;