Kiểm tra chính sách cấp báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg huyện Phú Bình (10/12/2019)

        Ngày 27/11/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Dân tộc, Sở Thông tin Truyền Thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 45/QĐ-TTg tại huyện Phú Bình. Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Tân Hòa, huyện Phú Bình

        Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg trên địa bàn huyện từ đầu năm đến 15/11/2019 của UBND huyện Phú Bình, tổng số báo, tạp chí cấp, phát đến đối tượng thụ hưởng thuộc 6 xã vùng DTTS và miền núi là 9.193 ấn phẩm. Việc cấp báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã có tác dụng thiết thực trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đồng bào các dân tộc và miền núi. Các ấn phẩm báo, tạp chí đã phản ánh trung thực, khách quan thành tựu và những tiến bộ đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc.

        Qua kiểm tra, các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp phát đầy đủ đến các đối tượng thụ hưởng. Các đơn vị đã mở sổ sách theo dõi việc tiếp nhận, cấp phát các ấn phẩm  báo, tạp chí. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã chưa quan tâm đến việc thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg.

        Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 45/QĐ-TTg của huyện Phú Bình. UBND huyện đã có vản bản triển khai thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg, trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện chính sách; Đề nghị UBND xã Tân Hòa quan tâm đến công tác triển khai thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí trên địa bàn./.

Dương Thị Hường Thái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;