Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016-2017 tại Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (06/08/2018)

        Ngày 03/8/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND thị xã và lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

        Qua kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn thị xã Phổ Yên được triển khai sâu rộng, đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả và làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở vùng đặc biệt khó khăn, đáp ứng phần lớn nhu cầu cấp thiết của nhân dân về sản xuất, đi lại, điện, nước, chăm sóc sức khỏe...
 

Đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó Trưởng Ban Dân tộc
 phát biểu kết luận nội dung kiểm tra

        Đối với Chương trình 135, thị xã Phổ Yên đã đầu tư được nhiều công trình thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm xá… các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã. Điện, đường, trường trạm được đầu tư xây dựng ngày càng đáp ứng nhu cầu trong nhân dân.                                                             

Một số hình ảnh người dân được hỗ trợ máy móc theo Chương trình 135 

        Đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua Thị xã đã thực hiện hỗ trợ máy móc, nông cụ phục vụ chuyển đổi nghề, hỗ trợ téc nước cho hộ nghèo, thị xã Phổ Yên đã hướng dẫn các xã làm chủ đầu tư trong mua sắm, giá cả máy móc, nông cụ, vật tư do các đơn vị cung ứng đều được thẩm định, đảm bảo phù hợp giá thị trường tại thời điểm thực hiện.
  

Người dân được hỗ trợ téc nước theo Quyết định 755/Đ-TTg

        Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh đánh giá cao công tác thực hiện chính sách dân tộc của địa phương, nhất là việc triển khai thực hiện tốt đầy đủ các chương trình, chính sách trên địa bàn. Đồng chí đề nghị UBND thị xã trong thời gian tới tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc gắn với việc lồng ghép các nội dung chương trình, dự án, chính sách khác trên cùng địa bàn; huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên cho các địa bàn khó khăn nhất, nghiên cứu phương pháp hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số một cách tập trung, nhằm giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số sớm thoát nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến hộ đồng bào vùng dân tộc dân tộc thiểu số; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm tiếp theo./.

Bàn Phúc Trung – Thanh tra