Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kiểm tra liên ngành kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ muối iốt phòng chống bướu cổ, thiểu năng trí tuệ 8 tháng đầu năm 2018 (11/09/2018)

        Theo Chương trình công tác do Ban Dân tộc chủ trì, từ ngày 5 – 7/ 09/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Ban Dân tộc, sở Kế hoạch - Đầu tư, sở Công thương, sở Tài chính và Phòng Dân tộc huyện, thị xã tiến hành tổ chức kiểm tra thực hiện chính sách Hỗ trợ muối iốt phòng, chống bướu cổ, thiểu năng trí tuệ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2018 tại các Chi nhánh Thương mại; các điểm bán hàng chính sách trên địa bàn các huyện Đại Từ,Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình và Thị xã Phổ Yên. 

         Mục đích đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ muối Iốt trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách. Đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền, UBND các cấp, các ngành chức năng có liên quan những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng cường hiệu quả việc thực hiện chính sách trên địa bàn.

Đồng chí: Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc kiểm tra điểm bán hàng chính sách tại xã Bình Long huyện Võ Nhai

        Kết quả tổ chức triển khai thực hiện: UBND các huyện, thị xã đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đến UBND các xã và thị trấn và giao cho Chi nhánh Thương mại các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cung ứng muối cho người dân trên địa bàn năm 2018 kịp thời, đúng quy định. Các Chi nhánh có Thông báo giá bán lẻ gửi UBND các xã, thị trấn, phòng Dân tộc các huyện sau khi có thông báo giá hoặc thông báo thay đổi giá bán lẻ từ Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thái Nguyên. Tổ chức mở thêm 2 điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh (tổng số từ 49 điểm lên 51 điểm tăng 2 điểm so với năm 2017).

        Kết quả thực hiện tính đến 31/8/2018: Tổng cộng: 1.535 tấn/ 2.698 tấn KH  đạt: 57 % kế hoạch. Trong đó: Huyện Đại Từ thực hiện: 585/897 tấn = 65%KH; huyện Phú Lương thực hiện 288/510 tấn = 56%KH; huyện Võ Nhai thực hiện 158/336 tấn = 47%KH; huyện Đồng Hỷ thực hiện: 220/452 tấn = 49%KH; huyện Phổ Yên thực hiện: 154/280 tấn = 55%KH; huyện Phú Bình thực hiện: 130/223 tấn = 58%KH giao.

        Tại các điểm bán hàng: Có biển hiệu, bảng giá và thực hiện niêm yết giá bán lẻ theo quy định. Có hóa đơn nhập hàng, xuất hàng từ Công ty, Chi nhánh và cam kết bán hàng đúng giá.Cửa hàng thực hiện ký Hợp đồng đại lý với Công ty CP Phát triển Thương mại và Chi nhánh Thương mại huyện. 
Công tác giao nhận hàng và kiểm kê hàng: Việc phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã được thực hiện chặt chẽ hơn. Tại các điểm bán hàng thực hiện ký nhận giao hàng, chốt lượng hàng bán cuối quý với đơn vị cung ứng và Phòng Dân tộc huyện (hoặc chính quyền địa phương).

Đồng chí: Hoàng Phong - Phó Trưởng Ban Dân tộc kiểm tra điểm bán hàng chính sách tại xã Phú Xuyên huyện Đại Từ

        Trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách và tác dụng của việc sử dụng muối I ốt tới xóm, bản và người dân đảm bảo thường xuyên liên tục. Để đảm bảo sự công khai, minh bạch, công tác giao nhận hàng và kiểm kê hàng cuối tháng phải được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và đúng thời điểm. UBND xã giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc hoặc người đại diện của xóm có điểm bán hàng thực hiện phối hợp với đơn vị giao, nhận hàng theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn huyện, thành, thị xã. 

        Khảo sát mở thêm điểm bán hàng trên địa bàn để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018. Điểm bán hàng phải nằm ở trung tâm xã, cụm xã có vị trí thuận lợi cho người dân đến mua hàng. Kho bãi chứa muối cần đảm bảo vệ sinh, an toàn và đúng quy cách. Đơn vị sản xuất muối iốt phải đảm bảo chất lượng đúng quy định về độ ẩm, thời hạn sử dụng, độ trắng sạch, tem nhãn. 

Nguyễn Văn Khương, Phòng Kế hoạch -Tổng hợp