Kiểm tra liên ngành kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ muối I ốt 6 tháng đầu năm 2017 tại Thị xã Phổ Yên ()

        Ngày 29/6/2017 đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Dân tộc tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, sở Công thương kiểm tra tại Thị xã Phổ Yên. Cùng dự có các đồng chí đại diện cho Phòng Dân tộc, Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên và đại diện chi nhánh thương mại Thị xã.

       Báo cáo đoàn kiểm tra, Giám đốc Chi nhánh thương mại Thị xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn Thị xã, kết quả cụ thể như sau: thông qua 3 điểm bán hàng chính sách chi nhánh đã thực hiện cung ứng 145/275 tấn muối I ốt = 52% kế hoạch giao; Chi nhánh thực hiện cung ứng theo quy định của hướng dẫn liên ngành và Ban Dân tộc tỉnh; đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán quý I năm 2017.

Đoàn Kiểm tra tại cụm bán hàng Phường Bắc Sơn

        Sau khi làm việc tại Chi nhánh thương mại Thị xã, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại cụm bán hàng phường Bắc Sơn. Qua kiểm tra điểm bán hàng có hợp đồng với chi nhánh, hóa đơn nhập hàng, biển hiệu, bảng giá công khai theo quy định, nằm ở vị trí trung tâm nên thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân... Kết luận buổi làm việc đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn Thị xã, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đề nghị chi nhánh mở thêm điểm bán hàng tại xã Thành Công để thực hiện tốt hơn nữa nhu cầu của nhân dân; thực hiện công tác giao nhận hàng có sự chứng kiến của Phòng Dân tộc hoặc cán  bộ phường để đảm bảo công khai, minh bạch trong việc xác nhận số lượng.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch  - Tổng hợp