Kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 9 tháng năm 2016 tại huyện Phú Lương ()

        Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc 9 tháng năm 2016 tại các địa phương, ngày 6/10/2016 đồng chí Nông Văn Trân – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc làm trưởng đoàn gồm Ban Dân tộc, sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra tại huyện Phú Lương.

        Theo kế hoạch làm việc, sáng 6/10 đoàn làm việc tại xã Yên Ninh. Qua nghe báo cáo của UBND xã, đồng chí Nông Văn Trân đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn xã đã đạt kết quả đáng khích lệ. Kết quả giải ngân kinh phí thực hiện các chính sách dân tộc 9 tháng năm 2016 cơ bản đã hoàn thành, các đối tượng thụ hưởng đã được hỗ trợ. Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Nông Văn Trân – Phó Trưởng Ban Dân tộc đề nghị UBND xã cần quan tâm phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; kiểm tra các công trình hạ tầng đã được đầu tư, đánh giá hiện trạng, kịp thời bố trí nguồn vốn duy tu, sửa chữa để đảm bảo khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư đặc biệt là đối với các công trình nước sinh hoạt, công trình phục vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp… đồng thời đồng chí cũng đề nghị UBND xã quan tâm, tạo điều kiện để câu lạc dân ca dân tộc Dao đi giao lưu, học tập với các câu lạc bộ khác trên địa bàn huyện.

        Chiều cùng ngày, đoàn làm việc tại UBND huyện Phú Lương. Qua kiểm tra, để triển khai thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2016. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho cán bộ cơ sở và đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm tổ chức thường xuyên, 9 tháng năm 2016 huyện đã tổ chức 363 buổi tuyên truyền với hơn 34.014 lượt người tham gia.

Đoàn làm việc tại UBND huyện Phú Lương

        Về kết quả giải ngân các nguồn vốn thực hiện chương trình, chính sách dân tộc 9 tháng năm 2016 trên địa bàn huyện là: 14.087/17.075 triệu đồng = 82,5% kế hoạch (KH). Trong đó, Chương trình 135 đạt trên 86% KH; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặt biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg đạt trên 64% KH; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo quyết định 102/2009/QĐ-TTg đạt 100% KH; Đề án 2037 đạt trên 88% KH… các chính sách dân tộc khác thuộc lĩnh vực Y tế, Văn hóa, Giáo dục được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng được thụ hưởng.

        Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, vướng mắc đó là: Nguồn kinh phí trung ương phân bổ chưa theo định mức tại Quyết định số 551/QĐ-TTg (từ năm 2014 tăng 1,5 tỷ đồng/xã, 300 triệu/ xóm ĐBKK) nên cơ sở khó xây dựng kế hoạch; Một số chủ đầu tư chưa đôn đốc đơn vị thi công, đơn vị cung ứng vật tư, thiết bị thực hiện hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh quyết toán dẫn đến chậm tiến độ thanh toán; Kinh phí vốn vay theo Quyết định số 755/QĐ-TTg chưa có nên các xã được thụ hưởng chính sách phải xác định lại nhu cầu hỗ trợ vì liên quan đến vốn đối ứng của người dân.

        Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Nông Văn Trân – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, các phòng chuyên môn trong việc thực hiện công tác dân tộc, tiến độ giải ngân tốt, nhiều xã đã hoàn thành 100% kế hoạch giao năm 2016. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị UBND huyện cần quan tâm đến công tác dân tộc toàn diện, sâu sát hơn nữa, đặc biệt là sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn trong tổ chức, triển khai thực hiện; Xem xét lại hồ sơ các công trình đã phê duyệt quyết toán, rà soát các công trình còn nợ đọng, cân đối các nguồn vốn giao, tổng hợp báo cáo để chuyển nguồn nếu còn dư; Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương giải ngân nguồn vốn thực hiện các chính sách dân tộc; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở và đồng chí đề nghị Phòng Dân tộc huyện cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu của huyện nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Nghĩa- Phòng Kế hoạch và Tổng hợp