Kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm 2016 tại huyện Đồng Hỷ ()

        Ngày 30/9, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm tại UBND huyện Đồng Hỷ và xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Đồng chí Bùi Tiến Công – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Tân Long

        Qua kiểm tra, 9 tháng đầu năm, các cấp, các ngành trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2016. Kinh tế tiếp tục được giữ ổn định và phát triển; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt kế hoạch đề ra; sản xuất nông nghiệp đạt được kết quả tích cực. Xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển mạnh. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tổ chức tốt ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc Mông, ngày hội văn hóa dân tộc Sán Dìu; Công tác thông tin tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Đời sống đồng bào cơ bản được ổn định, không xảy ra các vụ việc làm mất trật tự an ninh trên địa bàn.

        UBND huyện đã chỉ đạo các xã triển khai kịp thời các chương trình, đề án, dự án, chính sách củaTrung ương, của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương như: Chương trình 135; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặt biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013; Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012; Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016; Các chính sách đặc thù của tỉnh: chính sách hỗ trợ muối iốt phòng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc miền núi; Đề án phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc mông sinh sống (đề án 2037)… và các chính sách dân tộc khác thuộc lĩnh vực Y tế, Văn hóa, Giáo dục. Về kết quả triển thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn huyện là 5.439/10.329 triệu đồng = 51,8% KH, dự ước kết quả thực hiện năm 2016 hoàn thành 100% kế hoạch giao.

        Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc cần khẩn trương thực hiện trong thời gian tới như: Các xóm vùng sâu, vùng xa, xóm bản đặc biệt khó khăn có cơ sở hạ tầng còn khó khăn thiếu thốn, hiện nay còn 3 xóm chưa có điện lưới quốc gia; Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số còn cao, số hộ thoát nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa bền vững (số hộ nghèo người DTTS là 4.216 hộ/5.796 hộ nghèo toàn huyện chiếm 72,74%;  số hộ cận nghèo người DTTS là 1585 hộ/ 2.496 hộ cận nghèo toàn huyện chiếm 63,5%); Tình hình an ninh, trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn diễn biến phức tạp, một số đồng bào dân tộc Mông bị lôi kéo theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình làm ảnh hưởng tới an ninh chính trị ở địa phương; Công tác giải ngân các nguồn vốn còn chậm vì bộ máy chính quyền một số xã thay đổi về nhân sự và điều động cán bộ sau khi bầu cử HĐND nên những tháng đầu năm công tác triển khai thực hiện chính sách ở một số xã còn chậm, một số chương trình chính sách giao vốn còn chưa kịp thời, vốn khởi công mới thuộc chương trình 135 còn đang chờ thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Đồng Hỷ

        Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Tiến Công – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đề đảm bảo kế hoạch giao năm 2016; Điều chỉnh danh mục các công trình đầu tư đúng với quy định thực hiện; Kịp thời phản ảnh với các sở, ngành của tỉnh để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; Tăng cường công tác tuyên truyền vận động đồng bào tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, đồng chí Bùi Tiến Công cũng đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán các chương trình, chính sách dân tộc để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

        Nguyễn Văn Nghĩa

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Các tin khác