Kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 9 tháng năm 2016 tại thị xã Phổ Yên ()

        Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc 9 tháng năm 2016 tại các địa phương, ngày 10/10, Đoàn công tác liên ngành Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra tại thị xã Phổ Yên. Đồng chí Nông Văn Trân – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác liên ngành làm việc tại UBND thị xã Phổ Yên

        Để triển khai thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn, UBND thị xã giao Phòng Dân tộc là cơ quan thường trực tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tới toàn thể các cơ quan, đơn vị, ban, ngành chức năng của thị xã, UBND các phường, xã được hưởng chính sách; ban hành các văn bản quy định một số nội dung cụ thể theo tình hình thực tế của địa phương để hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất.

        Qua kiểm tra, các chính sách dân tộc năm 2016 được UBND thị xã triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đồng bào các dân tộc đều phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia tích cực phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các chính sách dân tộc hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo đúng đối tượng, công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc thực hiện hiệu quả, đồng bào DTTS luôn tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Về kết quả giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc 9 tháng năm 2016 địa bàn thị  xã là: 5.470/10.553 triệu đồng = 51,8% kế hoạch.

        Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc vẫn còn gặp phải một số khó khăn đó là: Địa bàn vùng đồng bào dân tộc, miền núi nằm ở địa hình khá phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, các hộ sống phân tán. Điều kiện kinh tế của bà con còn khó khăn, do vậy hiệu quả trong phát triển kinh tế hộ gia đình còn chưa cao, đặc biệt là đối với những hộ nghèo.

        Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Nông Văn Trân – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc 9 tháng. Đồng chí đề nghị UBND thị xã cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg, Quyết định số 755/QĐ-TTg; đối với nguồn vốn thuộc Chương trình 135: các công trình khởi công mới UBND thị xã rà soát triển khai theo đúng thủ tục quy định, hỗ trợ mô hình sản xuất cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải để đạt hiệu quả cao hơn.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch vàTổng hợp