Kiểm tra liên ngành việc triển khai thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 59/QĐ-TTg tại huyện Định Hóa ()

        Thực hiện Kế hoạch số 678/KH-BDT của Ban Dân tộc, ngày 22/11/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 59/QĐ-TTg tại huyện Định Hóa. Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn, cùng tham gia có Phòng Tuyên truyền và Địa bàn, Phòng Dân tộc huyện và Bưu điện huyện Định Hóa.

 

Đoàn kiểm tra tại Trường Tiểu học Điềm Mặc, huyện Định Hóa

        Đoàn công tác đã tổ chức kiểm tra tại Bưu điện huyện Định Hóa, UBND xã Điềm Mặc, Trường Tiểu học Điềm Mặc và Trường Trung học cơ sở Hoàng Ngân - xã Điềm Mặc.

        Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Chính đề nghị UBND huyện ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg, trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện chính sách; Phòng Dân tộc huyện phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục kiểm tra, rà soát việc cấp phát báo, tạp chí tại các các xã, các trường học còn lại trên địa bàn huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách đảm bảo việc cấp, phát báo, tạp chí đúng thời gian, đúng địa chỉ, đúng số lượng theo quy định; xem xét việc cấp thừa, cấp thiếu báo, tạp chí theo Quyết định 59/QĐ-TTg và có báo cáo đề xuất điều chỉnh cho phù hợp./.

Dương Thị Hường Thái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác