Kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, chính sách dân tộc 9 tháng năm 2016 tại huyện Võ Nhai ()

          Ngày 12/10/2016, Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 9 tháng năm 2016 tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai và UBND huyện Võ Nhai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện.

          Theo kế hoạch, sáng 12/10 đoàn làm việc tại UBND xã Dân Tiến và đi kiểm tra thực tế tại một số hộ dân được thụ hưởng chính sách dân tộc. Qua nghe báo cáo của UBND xã và kiểm tra thực tế tại cơ sở, đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã đề nghị UBND xã cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chính sách dân tộc; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định, quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các chế độ, chính sách dân tộc trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc đang kiểm tra máy móc nông cụ được hỗ trợ theo Quyết định 755/QĐ-TTg

          Chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc tại UBND huyện Võ Nhai. Qua báo cáo của UBND huyện kết quả giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn huyện là: 13.018/28.383 triệu đồng = 45,9% kế hoạch (KH). Trong đó: Chương trình 135, dự án hỗ trợ sản xuất đạt 100% KH, duy tu bảo dưỡng đạt trên 40% KH, trả nợ xây dựng hạ tầng đạt 100% KH; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặt biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg đạt trên 89% KH; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo quyết định 102/2009/QĐ-TTg đạt trên 97% KH; Đề án 2037 đạt trên 45% KH… các chính sách dân tộc thuộc lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khoẻ, Văn hóa, Giáo dục, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường được UBND huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời

          Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, đó là: nguồn vốn giao thực hiện một số chính sách còn chưa kịp thời, không đồng bộ nên địa phương khó khăn trong việc lồng ghép các nguồn vốn; Việc phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở còn hạn chế do chưa có quy định cụ thể; Cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều việc, chưa chủ động tham mưu cho UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách dân tộc.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Võ Nhai

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong việc thực hiện công tác dân tộc. Đồng chí đề nghị UBND huyện cần tập trung chỉ đạo chủ đầu tập trung giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo kế hoạch giao năm 2016; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán và lưu trữ theo quy định. Với các ý kiến, kiến nghị của UBND huyện, Ban Dân tộc sẽ phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp và kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp

Các tin khác