Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kiểm tra thực tế việc vận hành công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Tam Va (01/08/2018)
        Ngày 26/7/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chi cục phát triển nông thôn, UBND huyện Đồng Hỷ, UBND xã Văn Lăng đã kiểm tra thực tế việc vận hành công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Tam Vam, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ.
        Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Tam Vam, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ là một trong các hạng mục công trình đầu tư của dự án khu tái định cư tại xóm Tam Va đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2014. Đến nay, khu tái định cư Tam Va đã có 45/60 hộ dân chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành, UBND tỉnh nhận được ý kiến phản ánh của nhân dân khu tái định cư không có nước sinh hoạt để sử dụng. UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành liên quan kiểm tra, báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết.
        Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành nhận thấy các hộ dân đã có nước sinh hoạt, thời gian các hộ không có nước phải đi lấy nước từ nơi khác là do tổ vận hành không thu được tiền điện của các hộ sử dụng nước dẫn đến không có tiền trả tiền điện nên bị cắt điện (mỗi tháng khoảng 300 nghìn đồng). 
Bể chứa nước cung cấp cho các hộ dân khu dân cư Tam Va
        Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị trước mắt xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân sử dụng nước cần có sự đóng góp của các hộ để phát huy hiệu quả công trình đã đầu tư; UBND huyện, xã mở cửa vào trạm bơm thuận lợi hơn (hiện đang đi nhờ cổng 01 hộ dân); đối với kiến nghị xây dựng công trình nước tự chảy đoàn liên ngành thống nhất giao sở nông nghiệp chủ trì, khảo sát, xây dựng phương án để báo cáo UBND tỉnh./.
Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp