Kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thị xã Phổ Yên ()

        Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Ban Dân tộc tỉnh, ngày 10/12/2016, Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đến kiểm tra việc triển khai rà soát các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn và xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 tại thị xã Phổ Yên.

 

Đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu ý kiến
 tại buổi làm việc với UBND thị xã Phổ Yên

        Theo Báo cáo của UBND thị xã Phổ Yên, sau khi UBND tỉnh ban hành  Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16/11/2016 về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức hội nghị triển khai cho các phòng, ban chuyên môn và các xã (phường), xóm (tổ dân phố). Kết quả tính đến thời điểm kiểm tra trên địa bàn thị xã có 25/119 xóm (tổ dân phố) là xóm đặc biệt khó khăn và 6 xã, phường đủ tiêu chí thuộc xã khu vực II vùng dân tộc miền núi.
        Tại buổi làm việc với UBDN huyện Võ Nhai, đồng chí Hoàng Văn Chính- Phó Trưởng Ban Dân tộc đề nghị hội đồng thẩm định của huyện khẩn trương tổ chức họp hội đồng thẩm định và gửi hồ sơ về Ban Dân tộc tỉnh theo thời gian ấn định tại Kế hoạch số 95/KH-UBND của UBND tỉnh, bám sát các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, kịp tiến độ theo yêu cầu nhưng tránh để sót đối tượng.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn