Kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Võ Nhai ()

         Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Ban Dân tộc tỉnh, ngày 08/12/2016, Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đến kiểm tra việc triển khai rà soát các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn và xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Võ Nhai.
 

Đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu ý kiến
 tại buổi làm việc với UBND huyện Võ Nhai

        Theo Báo cáo của UBND huyện Võ Nhai, sau khi nhận được Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn cho các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn trên địa bàn huyện các nội dung rà soát tiêu chí theo quy định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó nêu rõ thời gian triển khai, thời gian hoàn thành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn của huyện và các xã, các xóm. Kết quả triển khai đến thời điểm kiểm tra các xã, thị trấn đã gửi hồ sơ về Phòng Dân tộc huyện, ngày 09/12 huyện Võ Nhai sẽ tiến hành thẩm định kết quả rà soát của các xã, thị trấn.
        Tại buổi làm việc với UBDN huyện Võ Nhai, đồng chí Hoàng Văn Chính đề nghị hội đồng thẩm định của huyện cần bám sát các tiêu chí theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, đúng số liệu, trình tự, kịp tiến độ theo yêu cầu nhưng tránh để sót đối tượng, khẩn trương tổ chức họp hội đồng thẩm định và gửi hồ sơ về Ban Dân tộc tỉnh theo thời gian ấn định tại Kế hoạch số 95/KH-UBND của UBND tỉnh.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn