Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (07/09/2018)

        Ngày 04/9/2018, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-BDT về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ban Dân tộc. Theo Quyết định Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ gồm có 05 thành viên, ông Nguyễn Thái Nam - Trưởng ban Ban Dân tộc là Trưởng ban. 

        Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Chi bộ, Lãnh đạo Ban về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong Ban Dân tộc. Phối hợp với các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ, bình đẳng giới và lồng ghép hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động chuyên môn, các phong trào của các tổ chức đoàn thể thuộc Ban Dân tộc; Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động của Ban; thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn của cấp trên về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ./.

Đào Thị Lam Hồng - Văn phòng                                                        

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;