Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Lãnh đạo Ban Dân tộc dự Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện Định Hóa nhiệm kỳ XIX (19/07/2018)

        Sáng 18/7/2018, HĐND huyện huyện Định Hóa đã khai mạc kỳ họp thứ 6, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác. 

 

Toàn cảnh kỳ họp

        Dự kỳ họp có đại diện HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị thuộc huyện. Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Định Hóa tham dự kỳ họp.
 

Các đại biểu tham dự kỳ họp chăm chú nghiên cứu tài liệu

        Tại buổi khai mạc, các đại biểu đã được thông qua, nghiên cứu 17 báo cáo, 4 tờ trình. Trong đó, đáng chú ý nhất là: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Tờ trình về việc thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chợ Chu đến năm 2030; dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, bản theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…

        Trong các nội dung của kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX,  nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến có 6 dự thảo nghị quyết được thông qua, bao gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Định Hóa năm 2017; Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch sử dụng; Nghị quyết thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch thị trấn Chợ Chu đến năm 2030; Nghị quyết điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, bản theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019./.

Dương Thị hường Thái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn