Liên hệ ()

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thái Nam

Địa chỉ: Ban Dân tộc, Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên.

Điện thoại thường trực (Phòng Tuyên truyền và Địa bàn): 0280 3852 388

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn