Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Đề án 2037 ()

        Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh giao là cơ quan thường trực của Đề án vừa tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống của tỉnh đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 2037) năm 2016 và phân bổ kinh phí hỗ trợ năm 2017.

         Ngay sau hội nghị, phóng viên thainguyentv.vn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thái Nam, Uỷ viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về những kết quả nổi bật của Đề án 2037 sau gần 3 năm thực hiện, cũng như làm rõ một số nội dung triển khai của Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Phóng viên thainguyentv.vn trao đổi với đồng chí Nguyễn Thái Nam

        Phóng viên: Thưa đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, qua gần 3 năm thực hiện Đề án 2037, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật nhất đã đạt được đối với các thôn, bản được thụ hưởng Đề án?

        Đồng chí Nguyễn Thái Nam: Đề án 2037 đã được triển khai thực hiện hơn 2 năm và được thực hiện đến năm 2020, với sự chỉ đạo quyết tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh; sự vào cuộc tích cực của nhân dân. Đến nay, cơ bản các mục tiêu của Đề án đều đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

        Nét nổi bật nhất là việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, trường học, điện lưới Quốc gia làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các xóm, bản đặc biệt khó khăn thuộc Đề án. Toàn bộ 15/15 tuyến đường, với tổng chiều dài gần 43km đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng dự toán đầu tư xây dựng trên 64,4 tỷ đồng; Ngành Giáo dục đã và đang triển khai xây dựng 14/16 công trình nhà lớp học; 11/11 công trình điện lưới được Ngành Công thương đưa vào Dự án cấp điện nông thôn của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 (hiện đã khởi công và dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2017), đã có 3/7 công trình nhà văn hóa được hoàn thành.

        Ngoài việc hỗ trợ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, Đề án còn hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào vùng và quan trọng hơn nữa là đưa kỹ thuật canh tác mới cho các hộ đồng bào để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống như: hỗ trợ giống, phân bón trồng ngô lai; hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò; hỗ trợ mô hình cây ăn quả…Thông qua việc thực hiện Đề án, các xóm, bản được thụ hưởng đã có sự chuyển biến rõ rệt về hạ tầng, sản xuất. Đồng bào dân tộc Mông và bà con địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và từng bước giảm nghèo bền vững.

Một góc xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai

        Phóng viên: Sau 3 năm thực hiện Đề án 2037, thực tế đã phát sinh một số khó khăn, hạn chế nhất định. Vậy, đồng chí cho biết nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế đó và giải pháp để tháo gỡ?

        Đồng chí Nguyễn Thái Nam: Trong quá trình thực hiện Đề án đã phát sinh một số khó khăn, hạn chế như:

        Các công trình hạ tầng thuộc Đề án theo yêu cầu phải lồng ghép vốn do các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ đầu tư; việc triển khai thi công các công trình không theo quy định chung, trong khi đó, theo các quy định hiện hành thì không thể ban hành riêng một cơ chế đặc thù cho việc thanh quyết toán các nguồn vốn lồng ghép, do đó việc thanh quyết toán tại cơ sở còn phức tạp, dễ dẫn đến sai sót.

        Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất phân bổ thường còn chậm so với thời vụ.

        Trước những khó khăn, hạn chế trên, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành liên quan ban hành các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh quyết toán các nguồn vốn lồng ghép có sự đóng góp của nhân dân. Đối với nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, để kịp thời vụ gieo trồng, chúng tôi đề nghị UBND các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ phối hợp, chỉ đạo Chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện ứng trước giống ngô, phân bón trồng vụ xuân hàng năm cho các hộ trong thời gian chờ UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ.

        Phóng viên: Năm 2017, Đề án 2037 tiếp tục thực hiện những nội dung trọng tâm nào để tiếp tục hỗ trợ các xóm, bản thuộc diện thụ hưởng Đề án?

 

Đ/c Nguyễn Thái Nam thăm mô hình trồng bưởi tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai

        Đồng chí Nguyễn Thái Nam: Trên cơ sở nguồn lực của tỉnh, tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh quyết định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là:

        Một là, tiếp tục thực hiện hỗ trợ sản xuất cho các xóm, bản thuộc Đề án, lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ giống, phân bón trồng ngô lai, hỗ trợ chăn nuôi trâu bò, hỗ trợ mô hình cây ăn quả, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 4,2 tỷ đồng.

        Hai là, tiếp tục đầu tư 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2017 xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ.

        Ba là, đẩy nhanh tiến độ cấp điện cho 11 xóm, bản; sớm hoàn thành 16 công trình lớp học thuộc Đề án. Bên bạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với các huyện rà soát lại 7 xóm nếu có đủ điều kiện xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung trong những năm tới đây, để từ đó phối hợp với các ngành, địa phương trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp