Phát huy tinh thần đại đoàn kết và bình đẳng thực hiện chính sách dân tộc ()

        Cách đây 71 năm, ngày 3-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Bộ Nội vụ, bao gồm nhiều cơ quan, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tiền thân của Uỷ ban Dân tộc ngày nay. Tiếp đó, ngày 9-9-1946, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ đã ký Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Nha Dân tộc thiểu số nhằm “nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trên toàn cõi Việt Nam, để củng cố trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam”.

        Như vậy, chỉ một năm sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, cơ quan chuyên trách làm công tác dân tộc đã được thành lập. Chức năng, nhiệm vụ của Nha Dân tộc thiểu số được xác định trong sắc lệnh Bác Hồ đã ký là: “Xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam”. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, từ đó đến nay trong Đảng, Quốc hội và Chính phủ đều có một cơ quan chuyên trách để nghiên cứu, theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện chính sách dân tộc. Các cơ quan này trong từng thời kỳ cách mạng dù với những tên gọi khác nhau nhưng đều nhằm thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1491/QĐ-TTg, ngày 14/10/2008 lấy ngày 03/5 hàng năm là ngày “Truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc”.

        Nhìn lại chặng đường lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đồng bào các dân tộc Việt Nam đã có những đóng góp lớn lao; trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số ở các vùng miền trong cả nước vừa là cội nguồn cách mạng vừa phối hợp với quân chủ lực tiêu diệt nhiều sinh lực địch, lập nhiều chiến công hiển hách. Nhiều chiến dịch lớn có tính quyết định diễn ra ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với lòng dũng cảm hy sinh của quân dân cả nước, chúng ta đã đánh thắng thực dân và đế quốc xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Lãnh đạo Ban Dân tộc thăm mô hình trồng cây ăn quả tại xã Tràng Xá - huyện Võ Nhai

        Thái Nguyên là tỉnh miền núi có 46 dân tộc, trong đó có 45 dân tộc thiểu số với hơn 300 nghìn người chiếm 27% (gồm dân tộc: Tày 10,97%, Nùng 5,68%, Sán Dìu 3,93%, Sán Chay 2,89%, Dao 2,26%, Mông 0,64%, Hoa 0,18%, các dân tộc khác 0,33%). Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên sinh sống tập trung chủ yếu ở miền núi, vùng cao trên một địa bàn rộng lớn chiếm 90% diện tích toàn tỉnh. Từ thực tế đó, công tác dân tộc có vị trí đặc biệt quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là triển khai thực hieenjc ác chính sách về dân tộc. Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và là cơ quan thường trực triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc quan trọng trên toàn tỉnh. Trong những năm qua, cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện, thành, thị đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Góp phần làm thay đổi căn bản cho vùng đồng bào các dân tộc và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã miền núi, xã vùng đặc biệt khó khăn hàng năm giảm bình quân từ 3 - 4 %. Cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng, nước sinh hoạt, thủy lợi ... được cải thiện rõ rệt, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, và đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các chương trình chính sách dân tộc do Ban Dân tộc chủ trì triển khai thực hiện trong thời gian qua đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, như:

        - Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 và Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Tổng kinh phí thực hiện hơn 900 tỷ đồng, đầu tư hơn 1.300 công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, chợ, nhà văn hóa, nước sinh hoạt tập trung. Đào tạo tập huấn trên 200 lớp và dạy nghề cho hơn 11.000 học viên và xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.

        - Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, Quyết định 1592/QĐ-TTg, Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí thực hiện trên 180 tỷ.

       - Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

        Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh cùng với các địa phương đã rà soát, đánh giá, bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hỗ trợ kinh phí, độngviên thăm hỏi kịp thời. Năm 2012, toàn tỉnh có 965 người được bình xét và công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến năm 2017, toàn tỉnh có 1.032 người. Kinh phí thực hiện cho người có uy tín là hơn 9 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết các dân tộc thiểu số, thăm hỏi gia đình người có uy tín gặp khó khăn. Từ 2012 đến nay, trên toàn tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp phát trên 5 triệu các ấn phẩm báo, tạp chí  cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh bằng nguồn hỗ trợ của Chính phủ.

Lãnh đạo Ban Dân tộc đi khảo sát địa điểm xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số

        Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh còn tham mưu kịp thời với UBND tỉnh thực hiện các chính sách riêng, như hỗ trợ hỗ trợ trên 15 nghìn tấn muối I-ốt trị giá hơn 20 tỷ đồng phòng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi; thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông tại tỉnh Thái Nguyên, kinh phí thực hiện hơn 87 tỷ đồng. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ngành và các địa phương tổ chức thực hiện xây dựng 15/15 tuyến đường giao thông với chiều dài gần 43km, xây dựng các công trình nhà lớp học, nhà văn hóa, trạm thu phát sóng. Đồng thời hỗ trợ giống, phân bón trồng ngô lai cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ chăn nuôi bò tại các xóm có nhiều đồng bào Mông sinh sống thuộc huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ...

        Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng nhiều cờ thi đua, Bằng khen vì đã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn.

        Để thực hiện tốt công tác dân tộc, Ban Dân tộc xác định một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới. Đó là:

        1. Tiếp tục triển khai quán triệt sâu sắc và toàn diện hơn nữa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.

        2. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc trong việc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

        3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cơ sở triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thống nhất, hiệu quả.

        4. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cơ sở tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số đáp ứng nhu cầu lao động của một tỉnh công nghiệp trong tương lai.

        5. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 

        6. Giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh quốc phòng, chống diễn biến hoà bình của kẻ địch, chống các hành vi lợi dụng chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc.

Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên