Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phiên họp thứ 23 UBND tỉnh Thái Nguyên: Đánh giá, thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (13/09/2018)
        Ngày 12-9, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 23 của UBND tỉnh để đánh giá, thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong tháng 9 năm 2018 và cho ý kiến về một số nội dung báo cáo của UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc Phiên họp
        Tại Phiên họp các đại biểu đã nghe các Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018; kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; kết quả 2 năm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020; kết quả 2 năm thực hiện Đề án “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035”; kết quả 2 năm thực hiện Đề án “Xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035”…
        Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao tham mưu và trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Trình bày tại phiên họp, Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc đánh giá việc thực hiện các Chương trình đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cho vùng ATK, vùng DTTS đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho đồng bào vùng dân tộc và miền núi nói chung, vùng ATK, ĐBKK nói riêng cải thiện cuộc sống, ổn định sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo; kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh-trật tự xã hội vùng dân tộc miền núi có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố. Vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng và phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của vùng giảm nhanh hơn 2 lần so với mức bình quân chung của tỉnh (giảm 4,3%, toàn tỉnh giảm bình quân 2%; vượt 0,8% so mục tiêu chương trình đã đề ra); tỷ lệ hộ nghèo các xã ĐBKK giảm 5,53% (Đề án 01 của Tỉnh ủy phấn đấu giảm bình quân 3,5% trở lên); các xã ATK giảm 3,93% so với năm 2016 (giảm gấp đôi so với bình quân chung của tỉnh); Số xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giảm 12 xã, tương ứng với tỷ lệ 25% (từ 48 xã xuống còn 36 xã, là một trong những tỉnh giảm nhanh trong toàn quốc). Về tổng nguồn lực đầu tư cho vùng theo các chương trình, đề án, dự án, chính sách là trên 2.200 tỷ đồng.
Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trình bày báo cáo tại phiên họp.
        Đánh giá, thảo luận về các nội dung, đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội Vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, các đại biểu đề nghị làm rõ nguồn vốn thực hiện chương trình theo cấp ngân sách để có định hướng và chỉ đạo sát với thực tế, bổ sung thêm kết quả thực hiện xây dựng làng mới theo mô hình của Hàn Quốc...
        Kết luận Phiên họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời tập trung thực hiện tốt những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm và cả năm 2018. Với các ý kiến đóng góp tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào hội nghị tới./.
Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp