Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi huyện Phú Bình ()

        Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Phú Bình, trong 03 ngày, từ 13-15/10/2016, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát giao thông, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho 60 đại biểu gồm các già làng, Trưởng xóm, Bí thư chi bộ,  Trưởng các đoàn thể ở xóm và người có uy tín của các xã trên địa bàn huyện Phú Bình.

Toàn cảnh Hội nghị

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Sở Tư pháp và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm giới thiệu các chuyên đề về An toàn giao thông; Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân, Luật căn cước công dân và tuyên truyền các nội dung liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

        Với các nội dung phổ biến tại hội nghị, các học viên đã được tiếp cận nhiều hơn những kiến thức pháp luật và đời sống  liên quan đến chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn để giúp họ khi trở về địa phương sẽ trở thành báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện, từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống.

Cù Thị Mai Chi - Thanh tra