Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (18/12/2018)

        Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3788/QĐ-UBND về Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên. 

Năm 2018, việc đánh giá CCHC sẽ được thực hiện trên phần mềm

        * Nội dung đánh giá gồm 8 lĩnh vực, như sau:

        1. Công tác chỉ đạo, điều hành;

        2. Cải cách thể chế;

        3. Cải cách thủ tục hành chính;

        4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;

        5. Nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

        6. Cải cách tài chính công;

        7. Hiện đại hóa nền hành chính;

        8. Đánh giá về tác động công tác CCHC (đối với Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện)

        * Về thang điểm chỉ số CCHC các sở là 100 điểm trong đó:

        1. Điểm tự chấm, thẩm định 72/100 điểm

        2. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 28/100 điểm

        * Về xếp hạng và phân loại kết quả CCHC:

       1. Nhóm Xuất sắc: Đạt 90 điểm trở lên;

        2. Nhóm Tốt: Đạt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm;

        3. Nhóm Khá:  Đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm;

        4. Nhóm Trung bình:  Đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm;

         5. Nhóm Yếu:  Đạt dưới 50 điểm.

        * Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây

Lê Thị Thanh Hà, Văn phòng

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;