Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quy định mới về thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên (09/07/2018)
        Ngày 11/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã Ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND Quy định về thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên.
 Ảnh minh họa
         Quy định này quy định cụ thể về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên, gồm: Nguyên tắc thi đua, khen thưởng; nội dung tổ chức phong trào thi đua; xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng.
        Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên ban hành Quy định và Hướng dẫn một số nội dung về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên.
        Tham khảo Quyết định tại đây./.
Lê Thị Thanh Hà - Văn phòng