Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019 (30/09/2019)

        Sáng ngày 16/9/2019 tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019.

        Tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Quyết tâm thư của Đại hội. Nội dung quyết tâm thư nêu rõ: Với chủ đề "Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển".

        Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc trân trọng giới thiệu nội dung Quyết tâm thư như sau:

Đ/c Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua Quyết tâm thư của Đại hội

        Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, từ ngày 15/09 đến ngày 16/09/2019 tại Thành phố Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019 - ngày hội của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Về dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 38 vạn đồng bào dân tộc thiểu số của 45 dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.

        Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy  ban MTTQ  tỉnh; các cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang và lãnh đạo các cấp, các ngành cùng nhiều quý khách đã đến dự đông đủ. Sự hiện diện của các vị đại biểu là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đại hội và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên.

        Trong niềm tự hào và phấn khởi, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2024; báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến; Đại hội tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc thiểu số của tỉnh, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương cao quý, được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nhân dịp Đại hội. Đại hội ghi nhận những thành tích đạt được của đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh có truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ý thức vươn lên vượt khó, giảm nghèo, làm giàu của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên... góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao; bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi tiếp tục có nhiều đổi mới, văn minh, tiến bộ; chính trị ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước được thực hiện ngày càng có hiệu quả. Tuy còn có những mặt khó khăn, hạn chế, nhưng những thành tích đạt được là rất to lớn và rất quan trọng.

        Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể và đồng bào, đồng chí trong toàn tỉnh đã quan tâm giúp đỡ và dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh những tình cảm tốt đẹp nhất để đạt được những thành tích to lớn như hiện nay. Điều đó càng khẳng định tính đúng đắn, nhất quán của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và đại đoàn kết các dân tộc. 

        Với chủ đề "Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển", hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019 đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh thể hiện Quyết tâm như sau:

        1. Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm một lòng đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm biến chủ đề của Đại hội thành hiện thực sinh động.

        2. Tham gia tích cực các chủ trương xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước; xây dựng chính quyền và các đoàn thể Nhân dân trong sạch vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực vận động con em, Nhân dân tham gia học tập nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh vận động Nhân dân xây dựng gia đình, làng bản văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

        3. Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên nguyện đoàn kết sát cánh bên nhau trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Đồng bào người Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia-rai hay Ê-đê, Xê-đăng hay Ba-Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”; không ngừng nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước gây chia rẽ đoàn kết dân tộc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; giữ vững ổn định an ninh - trật tự, an toàn xã hội ở vùng dân tộc, miền núi.

        4. Nguyện chung sức, chung lòng cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xây dựng quê hương Thái Nguyên giầu đẹp. Tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh trong giai đoạn 2020 – 2025. Một số nhiệm vụ cụ thể:

        - Phấn đấu giảm nhanh các xã đặc biệt khó khăn; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, tăng số hộ giầu có. Đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc vùng. Tập trung đầu tư đường đến trung tâm thôn, bản được nhựa hóa, bê tông hóa; cơ bản các hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và được tiếp cận sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

        - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường từ mầm non đến trung học phổ thông, có cơ sở vật chất trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia.

        - Nâng số lượng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin và truyền thông.

        - Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh ổn định trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc, miền núi. Đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu hợp lý cán bộ người DTTS các cấp theo quy định của Trung ương.

        Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, truyền thống đoàn kết, yêu nước; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sát cánh cùng đồng bào cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng bào các dân tộc Thái Nguyên kính mong Đảng, Nhà nước; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đồng bào, đồng chí trong toàn tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt để vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc trong thời gian tới.

        Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết !

        Thành công, thành công, đại thành công !   

Các tin khác
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;