Tấm gương tiêu biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ()

        Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh; ngày 21/8/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016-2017 và tổ chức cho các đại biểu người có uy tín gặp mặt, báo công với lãnh đạo Quốc hội tại thủ đô Hà Nội, đi thực tế, học tập kinh nghiệm. 

        Theo kế hoạch, toàn tỉnh có 70 đại biểu người có uy tín tiêu biểu đại diện cho hơn 30 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh và hơn 1.000 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được vinh dự về dự hội nghị và gặp mặt, báo công với lãnh đạo Quốc hội. Trong số đại biểu dự hội nghị có ông Mưu Văn Chính, sinh năm 1946, dân tộc Sán dìu, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, người có uy tín, thành viên Ban Công tác Mặt Trận xóm Sim Lồng. xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là tâm gương tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ...

        Về lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình: ông đã vận động gia đình gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình đạt ở mức khá, cụ thể là: gia đình ông có 7.750m2 đất sản xuất, trong đó: 2.200m2 đất lúa 2 vụ; 500m2 đất hoa màu; 2.100m2 đất chồng chè, còn lại là đất trồng cây ăn quả. Với sự tuyên truyền, phổ biến của cán bộ khuyến nông xã, ông là một trong những thành viên của xóm đi đầu trong việc áp dụng giống lúa lai vào sản xuất nông nghiệp; năng suất lúa hàng năm đạt 230kg/sào/vụ; đã thực hiện chuyển đổi 100% diện tích từ chè hạt sang trồng chè cành có năng xuất, năng suất chè cành mỗi lứa đạt 20kg/sào, mỗi năm thu khoảng 170 triệu đồng; diện tích còn lại đã trồng 80 cây nhãn ghép và 120 cây bưởi diễn, hiện nay đã 7 năm tuổi và mỗi năm thu hoạch bán được 200 triệu đồng. Hàng năm trừ chi phí gia đình ông Mưu Văn Chính thu từ phát triển kinh tế gia đình trên 300 triệu đồng. 

        Ngoài ra, với cương vị là người có uy tín, ông đã đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tập chung cấy hết diện tích đất nông nghiệp hiện có, nhiều hộ gia đình đã đưa 100% giống lúa lai vào gieo cấy, tập trung trồng mới các loại chè cành có giá trị kinh tế cao vào thay thế cây chè hạt có giá trị thấp,  trồng cây ăn quả có năng suất cao, chất lượng tốt như cây nhãn, hồng xiêm xoài, bưởi diễn, bưởi hồng đào, cây chanh… và trồng hết các diện tích rừng đã khai thác với các loại cây có giá trị cao như keo lai. Ông đã cùng với lãnh đạo xóm vận động, huy động nhân dân đóng góp xây dựng được nhà văn hóa xóm với tổng trị giá 470 triệu đồng; vận động nhân dân hiến 1.200m2 đất và kinh phí đối ứng để làm đường theo tiêu chí nông thôn mới, tổng chiều dài 1,2km, với tổng kinh phí trên 1.600 triệu đồng. Hiện nay 100% đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa. Tình hình an ninh trong xóm được giữ vững. Đồng bào dân tộc, nhân dân trong xóm luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

        Trong cuộc sống hàng ngày, ông luôn nhiệt tình giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hòa giải khi giữa người dân xảy ra mâu thuẫn… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, uy tín của của ông Chính được bà con đồng bào trong xóm tin yêu, quý trọng. 

        Đó cũng chính là động lực để ông Chính tiếp tục gắn bó với công việc người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sâu sát đời sống nhân dân hơn nữa./.

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc