Tập huấn cho Ban Giám sát cộng đồng các xã hưởng Chương trình 135 năm 2017 ()

        Thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, tập huấn cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã thuộc Chương trình 135 năm 2017. Từ ngày 01-03/11/2017, Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành liên quan ở tỉnh tổ chức tập huấn cho gần 80 thành viên là Ban Giám sát cộng đồng các xã hưởng Chương trình 135 năm 2017. 

Toàn cảnh lớp tập huấn

        Đến dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Ban Tổ chức lớp tập huấn đã chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình tập huấn nhằm mục đích bổ sung những kiến thức mới giúp cho cộng đồng nâng cao năng lực, tổ chức thực hiện công tác dân tộc và nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã thuộc Chương trình 135. Ban Giám sát cộng đồng có vai trò hết sức quan trọng trong việc giám sát công tác tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, đồng chí Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Ban Giám sát cộng đồng hãy phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình để góp phần tích cực vào việc hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án, các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Hứa Thị Thành - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác