Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 ()

        Thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, tập huấn cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã thuộc Chương trình 135 năm 2017. Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành liên quan ở tỉnh tổ chức 5 lớp tập huấn cho người có uy tín tại các xã thuộc Chương trình 135 năm 2017 thuộc các huyện, thị.

  

Toàn cảnh lớp tập huấn

        Phát biểu khai mạc lớp tập huấn cho người có uy tín, đồng chí Nông Văn trân, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Ban Tổ chức lớp tập huấn đã chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình tập huấn nhằm mục đích bổ sung những kiến thức mới giúp cho cộng đồng nâng cao năng lực, tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

        Theo chương trình, lớp tập huấn được nghe báo cáo viên của các sở, ngành ở tỉnh cung cấp thông tin về các nội dung: về phát triển kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất: trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thủy sản; việc lập kế hoạch thực hiện Chương trình 135 có sự tham gia của người dân; công tác tôn giáo ở vùng dân tộc miền núi; công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh…

Hứa Thị Thành - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác