Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 (07/09/2018)

        Ngày 06/9/2018 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 cho cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện trong đó có Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Ban Dân tộc cùng tham dự.

 

Quang cảnh Hội nghị

        Trong thời gian qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các địa phương trong cả nước được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Các chính sách pháp luật về bình đẳng giới từng bước được hoàn thiện. Khoảng cách giới trong giáo dục ngày càng được thu hẹp. Phụ nữ ngày càng thụ hưởng với nam giới trong các dịch vụ công về y tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, số lượng phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực lao động và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, vấn đề định kiến giới, hạn chế về cơ hội việc làm, chênh lệch về thu nhập giữa nữ giới và nam giới vẫn còn tồn tại trong các tầng lớp xã hội và nhóm dân cư. Trình độ học vấn chuyên môn và nghề nghiệp của phụ nữ còn thấp so với nam giới. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ nghèo còn cao, phụ nữ cao tuổi, đơn thân, tàn tật chưa được xã hội quan tâm đúng mức. Những tệ nạn xã hội đang có tác động tiêu cực đến đời sống phụ nữ, trẻ em gái có xu hướng gia tăng.

        Mục tiêu của Hội nghị tập huấn là nhằm cung cấp thông tin về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 và các chương trình bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Góp phần giảm khoản cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

        Tại hội nghị, bà Trần Thị Bích Loan, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã trao đổi nội dung Bình đẳng giới và vấn đề phòng, chống bạo lực trên cở sở giới. Triển khai một số nhiệm vụ bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; thảo luận về những tồn tại, vướng mắc trong triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các bộ, ngành, địa phương. Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Giảm khoảng cách giới tính và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020./.

Bàn Phúc Trung – Thanh tra