Thảo luận Chương trình “Phát triển KT-XH vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020” ()

        Ngày 13/9, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 3 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2016, đồng thời cho ý kiến một số nội dung, chương trình báo cáo tại phiên họp Ban thường vụ Tỉnh ủy tháng 9/2016.

Toàn cảnh phiên họp

       Dự phiên họp có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

       Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Đồng chí Nguyễn Thái Nam – Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc trình bày Dự thảo  Chương trình “Phát triển Kinh tế - xã hội vùng An toàn khu (ATK), vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020” và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình.

        Về phạm vi thực hiện Chương trình gồm 98 xã, thị trấn thuộc vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên. Dự thảo Chương trình đã đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 – 2015; Đề ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được; Các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và các cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình. Khái toán vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 – 2020 là trên 7.400 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn đã được phê duyệt từ các chương trình, đề án, dự án  là trên 6.600 tỷ đồng; Nguồn vốn đề nghị hỗ trợ trực tiếp theo Chương trình là trên 800 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo dự thảo Chương trình tại phiên họp

        Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các nội dung được nêu trong Dự thảo Chương trình đồng thời lưu ý cơ quan soạn thảo đưa ra các căn cứ xây dựng các  mục tiêu, chỉ tiêu và nguồn kinh phí tổ chức thực hiện phù hợp điều kiện thực tế, có tính khả thi cao.

        Tiếp thu ý kiến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh làm rõ các mục tiêu phấn đấu cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào phiên họp tháng 9/2016 và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 vào tháng 10/2016./.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

 

Các tin khác